(svatí učedníci svatých)

02.12.2013 05:14

Po cestách žáků sv. Cyrila a Metoděje vyhnaných v roce 886 z Velké Moravy (2010). Pro Českou televizi připravili Petr Baran a Petr Francán, komentář: František Derfler, Lenka Novotná.