Blog

V sobotu 17. května 2014 proběhlo na veletrhu SVĚT KNIHY 2014 setkání čtyř současných literátů zemí Visegrádské čtyřky, které jsem moderovala... Přítomen byl také čerstvý laureát Ceny Jiřího Ortena, básník, překladatel a publicista Ondřej Hanus. Také on, spolu s polským prozaikem, básníkem a fotografem Radoslawem Kobierskim, slovenskou spisovatelkou Zuskou Kepplovou (oba viz fotografie nahoře) a maďarskou publicistkou Agnes Orzoy (viz fotografie níže) tráví momentálně v Praze šestitýdenní tvůrčí pobyt podporovaný Institutem umění. Debata byla velmi podnětná. Nejen proto, že si sami autoři vzali na mušku současnou literární kritiku. Všichni zástupci čtyř zemí střední Evropy se shodli na tom, že by si literatura (globálně vzato kultura sama o sobě) zasloužila - větší - podporu. Ne každý má to štěstí, jako měl donedávna Radoslaw Kobierski, psát svá díla v knihovně, v níž je zároveň zaměstnancem. Půjčovat soudní spisy, což byla jeho práce, se čtenářům moc nechtělo po dobu 13 let. Není divu, že se podařilo talentovanému "majiteli" prestižních polských literárních cen, přivést na knižní pulty několik básnických sbírek a už dva úspěšné romány, z nichž zatím poslední vyšel v r. 2010 pod názvem "Zemia Nod". Otázkou je, jestli je pro současné autory útěchou nebo motivací fakt, že jejich práce je podporována minimálně a často vůbec - jak v debatě potvrdila za maďarskou stranu Agnes Orzoy, autorka originálního webu www.hlo.hu, který navštěvují, díky verzi v angličtině, čtenáři z celého světa a dovídají se tak především o maďarské literatuře 20. a 21. století... Nejmladším hostem byla slovenská spisovatelka Zuzana Kepplová, která oslovila svým prvním románem "Buchty švabachom" (2011) především generaci třicátníků, která se narodila - podobně jako autorka - do doby komunismu, vyrůstala v divokých 90. letech a čerpala životní zkušenosti na zahraničních pobytech. Zuzana studovala scénáristiku a dramaturgii na VŠMU v Bratislavě, rodová a kulturní studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti, vyučuje na MU v Brně na katedře sociálních studií... Její osobní zkušenosti s mladší generací pocítí čtenář téměř při každém otočení stránky také v její nové knize, "57 km od Taškentu", která už má za sebou čerstvé zpracování pro Slovenský rozhlas jako četba na pokračování. Zachycuje osudy tzv. "expatů", lidí, kteří sice žijí mimo svůj domov, ale mají šanci plánovat, jak bude vypadat zítřejší svět... Také nedávný třicátník, Ondřej Hanus, toho má v plánu hodně, nejen v rámci 6-týdenní "literární rezidence" Visegrádské čtyřky... Redaktor časopisu Psí víno, zaměstnanec Ústavu pro českou literaturu AV ČR, překladatel z angličtiny a autor - až na jednu výjimku - kritikou oceňované sbírky sonetů, nazvané "Výjevy", může tvořit až večer - po práci. Hned první večer aktuálního rezidenčního pobytu, jej zcela neplánovaně políbila múza "prozaická"... V rámci autorského čtení si návštěvníci besedy na veletrhu Svět knihy 2014 vyslechli kromě několika sonetů také část jeho povídkového debutu "Koleno". Text, inspirovaný Hanusovým pobytem v nemocnici, se sám autor ostýchal pro jeho drsný humor a pár vulgárních výrazů, přečíst. Přítomné publikum bylo ale předem varováno a kdo nechtěl na "jazyk" přistoupit, měl možnost odejít. Většina přítomných v malém sále si ale povídku s chutí a slzami smíchu vyslechla, tlumočníci z maďarštiny (Eszter Honti) a z polštiny (Jerzy Dziewiecki) zvýšili kadenci své už tak dost adrenalinové práce a škoda může být jedině toho, že orientační značení na knižním veletrhu skýtalo bílá místa, kvůli nimž do Malého sálu, po dřevěných schodech vedoucích do prvního patra, hosté sice postupně "dobloudili", čtenářská účast byla ale tristně nízká. Pokud se tedy k této reflexi setkání "literární čtyřky" dostanete, vyřiďte prosím do médií, že Ondřej Hanus do své sbírky "Výjevy" (vydalo Nakladatelství HOST) nezařadil žádný žalm!! Zcela záhadně se tato informace dostala do ČTK a odtud vesele a svižně, leč nepravdivě, putovala dál... A můžete také vyřídit, že stojí zato seznámit se se současnou tvorbou mladé spisovatelské/básnické generace, kterou už několik let podporuje Institut umění, zastoupený vedoucím Literární sekce Viktorem Debnárem. 

18. května 2014, Lenka Novotná (moderátorka besedy), interpret českých překladů Kobierského textů: Kajetán Písařovic (foto níže)

foto: Pavel Vácha