ČRo Vltava - 6.7. sváteční večer

06.07.2019 18:00

Moderování 18:00 - půlnoc.

18:30 Cesta na sever (K. Čapek), čte Hanuš Bor

19:00 Carl Loewe: Jan Hus op. 82. Oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr z r. 1841

20:45 Arthur Honegger: Jana z Arku na hranici

Dramatické oratorium na slova Paula Claudela. Nahrávka, pořídil v r. 1974 s Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a sólisty Serge Baudo, který promluví o svém přátelství se skladatelem. O uvádění Honeggerova oratoria hovoří na archivních snímcích publicista Ivan Medek, herec Jaroslav Someš a režisér Tomáš Pilař. Připravili a uvádějí Jindřich Bálek a Vojtěch Babka.

22:45 Stanislav Zedníček: Fragmenty poslední ruky.

Verše z pozůstalosti vybral a úvodní slovo napsal Miloš Doležal. Účinkují Radim Vašinka a Rudolf Pellar.

Režie Dimitrij Dudík (13 min).